Strona główna Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach
UWAGA - ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, iż z dniem 01.07.2019 r. nastąpiła zmiana banku prowadzącego obsługę bankową naszej jednostki. Bankiem prowadzącym kompleksową obsługę Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach od dnia 01 lipca 2019 r. jest Bank Spółdzielczy w Końskowoli.
Dotychczasowe konto jest już nieaktualne, wobec powyższego opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego należy dokonywać na niżej podany numer konta, tj.


98 8741 0004 0007 7145 2000 0010 - Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

O wszelkich nowych zmianach numerów konta bankowego, na które uiszczane będą opłaty za zajecie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informował będzie:
1) na swojej stronie internetowej;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZD przy ul. Składowej 1a w Puławach.

Zaleca się przed każdorazowym dokonaniem opłaty o sprawdzenie aktualności konta bankowego poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Zarządem Dróg w Puławach (tel.81 888 41 60) lub zapoznanie się z tą informacją zawartą na stronie internetowej PZD t.j. www.pzd.pulawy.pl.

 
Obowiązek informacyjny 
"W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż publikujemy klauzule informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych."
  
Klauzula informacyjna

©  2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl