Strona główna Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach
WAŻNA INFORMACJA

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że od dnia 01.01.2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są przy użyciu elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych z przekierowaniem pod adres:

https://pzd-pulawy.logintrade.netWAŻNA INFORMACJA

W związku z zapowiedzią Ministra Zdrowia o wydaniu z dniem 12 marca 2020 roku Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ZALECA wszystkim zainteresowanym powstrzymanie się – do odwołania - od dokonywania czynności dotyczących zajmowania pasa drogowego w celu, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z póź.zm.).
W sytuacjach, które nie wymagają stawienia się w urzędzie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz korzystania z elektronicznych form komunikacji.
Według zaleceń krajowych służb sanitarno-epidemiologicznych, należy unikać przebywania w większych skupiskach ludzi, które tworzą środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Powyższe zalecenie wynika z konieczności bezpośredniego kontaktu osób biorących udział w przekazywaniu i odbiorze pasa drogowego, który to kontakt nie jest pożądany na obecnym etapie rozwoju wirusa COVID-19.UWAGA - WAŻNA INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie, zwracamy się z prośbą o rozwagę i ograniczanie w najbliższym czasie osobistych wizyt w Powiatowym Zarządzie Dróg w Puławach.
W sytuacjach, które nie wymagają stawienia się w urzędzie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz korzystania z elektronicznych form komunikacji.
Według zaleceń krajowych służb sanitarno-epidemiologicznych, należy unikać przebywania w większych skupiskach ludzi, które tworzą środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
Przed udaniem się do urzędu prosimy więc rozważyć, czy dana sprawa ma pilny charakter i wymaga osobistego stawiennictwa.


Pytania lub wątpliwości mogą Państwo kierować drogą:
telefoniczną: 081 888-41-60
mailową: pzd.pulawy@hot.pl
faxem: 081 888-03-88
Dokumentację dotyczącą poszczególnych spraw można dostarczać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez platformę
ePUAP: /jv0r660fw7/SkrytkaESP

Będzie również możliwość złożenia wniosków i korespondencji osobiście – w siedzibie tutejszego zarządu na parterze zachowując środki ostrożności i postępując zgodnie z zamieszczoną instrukcją zarządcy budynku.
W obecnej chwili Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach pracuje w normalnym trybie i godzinach pracy. O wszelkich zmianach bądź utrudnieniach – jeśli wystąpią – będziemy Państwa informować na bieżąco.ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, iż z dniem 01.07.2019 r. nastąpiła zmiana banku prowadzącego obsługę bankową naszej jednostki. Bankiem prowadzącym kompleksową obsługę Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach od dnia 01 lipca 2019 r. jest Bank Spółdzielczy w Końskowoli.
Dotychczasowe konto jest już nieaktualne, wobec powyższego opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego należy dokonywać na niżej podany numer konta, tj.


98 8741 0004 0007 7145 2000 0010 - Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

O wszelkich nowych zmianach numerów konta bankowego, na które uiszczane będą opłaty za zajecie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informował będzie:
1) na swojej stronie internetowej;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZD przy ul. Składowej 1a w Puławach.

Zaleca się przed każdorazowym dokonaniem opłaty o sprawdzenie aktualności konta bankowego poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Zarządem Dróg w Puławach (tel.81 888 41 60) lub zapoznanie się z tą informacją zawartą na stronie internetowej PZD t.j. www.pzd.pulawy.pl.INFORMACJA - Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Aleksandrę Jarocką, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

©  2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl