Aktualności

Zmiana konta bankowego

5 marca, 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, iż z dniem 01.07.2019 r. nastąpiła zmiana banku prowadzącego obsługę bankową naszej jednostki. Bankiem prowadzącym kompleksową obsługę Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach od dnia 01 lipca 2019 r. jest Bank Spółdzielczy w Końskowoli. Dotychczasowe konto jest już nieaktualne, wobec powyższego opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego należy dokonywać na niżej podany numer konta, tj. 

98 8741 0004 0007 7145 2000 0010 - Bank Spółdzielczy w Końskowoli

O wszelkich nowych zmianach numerów konta bankowego, na które uiszczane będą opłaty za zajecie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informował będzie: 1) na swojej stronie internetowej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZD przy ul. Składowej 1a w Puławach. Zaleca się przed każdorazowym dokonaniem opłaty o sprawdzenie aktualności konta bankowego poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Zarządem Dróg w Puławach (tel.81 888 41 60) lub zapoznanie się z tą informacją zawartą na stronie internetowej PZD t.j. www.pzd.pulawy.pl.

Skip to content