Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach

epuap: /jv0r660fw7/SkrytkaESP

Konto bankowe:
98 8741 0004 0007 7145 2000 0010 – Bank Spółdzielczy w Końskowoli

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: 700 – 1500

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:
Poniedziałek: 700 – 1500

Obwód Drogowo Mostowy w Puławach

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: 600 – 1400

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:
Poniedziałek: 600 – 1400

Ważna informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną udziela, jeśli korespondencja spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegółowych”.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której korespondencja pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja zwierająca braki formalne – pozostanie bez rozpoznania.

Dodatkowo informujemy, że wszyscy posiadający podpis kwalifikowany mogą przesyłać korespondencję za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Skip to content