Sieć drogowa

Powiat Puławski zajmuje zachodnią część woj. lubelskiego, jest wspólnotą terytorialną i samorządową 11 gmin o łącznej powierzchni 930 km2, liczącą ponad 115 tys. mieszkańców.

Aktualnie Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach administruje siecią dróg powiatowych na terenie powiatu puławskiego o łącznej długości wynoszącej 384,968 kilometrów (odcinki miejskie i pozamiejskie).

Przez powiat puławski przebiegają:

Wykaz dróg powiatowych przebiegających przez teren powiatu puławskiego

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH, POWIAT PUŁAWSKI, NUMERACJA W/G UCHWAŁY NR CXI/1443/04, ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 18 CZERWCA 2004 ROKU ZESTAWIENIE ILOŚCI DRÓG WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 ROKU

LP

Klasa drogi

Nr drogi stary

Nr drogi nowy

(uchwała CXI/1443/04)

Przebieg drogi

Od km

Do km

Długość km

1

Z

22106

1434L

dr. kraj. 48 – Ułęż – Baranów

7+646

9+043

1,397

2

Z

22128

1437L

Bobrowniki –  Niebrzegów – dr. woj. 845

5+525

11+870

6,345

3

G

22303

1514L

dr. pow. 1516L – Michów – Kurów

11+050

19+068

8,018

4

L

22336

1515L

Michów – Miastkówek – Łukawica

5+245

7+082

1,837

5

G

22143
22141

1516L

Żyrzyn – Baranów – Michów – dr. woj. 809

0+000

18+442

18,442

6

Z

22153

1518L

Markuszów – Wolica – Zagóźdź – Blizocin

0+000
16+605

9+692
25+709

18,796

7

Z

22145
22148

1519L

Żyrzyn – Kotliny – Dębiny

0+000

6+998

6,998

8

L

22147

1520L

Wola Osińska – Bronisławka – Wolica – Trzciniec

0+000

8+143

8,143

9

Z

22204

2202L

Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów ( ul. Dulębów , ul. Poniatowskiego -od dr. woj. 830 do ul. Granicznej )

8+654

14+410

5,756

10

L

22178

2203L

dr. kraj. 17 – Markuszów – Góry – Gutanów

0+000

4+612

4,612

11

Z

22207

2205L

Garbów – Ożarów – Sadurki

8+171

9+740

1,569

12

L

22537

2234L

Nałęczów ( ul. 1 Maja – od dr. woj. 830, ul. Powstańców 1863 ) Charz – Wojciechów

0+000

2+272

2,272

13

L

22233

2235L

Wąwolnica – Stary Gaj

0+000

3+854

3,854

14

Z

22130
22141

2500L

Niebrzegów – Parafianka – Cezaryn – Baranów

0+000

15+258

15,258

15

L

22131

2501L

dr. kraj. 17 – Jaworów – Bałtów – Wronów – Końskowola

0+000

14+751

14,751

16

L

22132

2502L

Żyrzyn – Borysów – dr. pow. 1437L

0+000

12+199

12,199

17

L

22135

2504L

dr. woj. 824 – Bałtów

0+000

1+650

1,65

18

L

22136

2505L

dr. woj.824 – Młynki

0+000

2+274

2,274

19

L

22138

2507L

Końskowola – Sielce – dr. kraj. 17

0+000

5+991

5,991

20

L

22139

2508L

Opoka – Chrząchówek

0+000

5+473

5,473

21

L

22140

2509L

Końskowola – Witowice – Wygoda

0+000

7+091

7,091

22

GP

dr.kraj. 17

2510L

Kurów – Sielce

0+000

7+285

7,285

23

L

22144

2511L

dr. kraj. 17 – Żerdź – Łysa Góra – Niwa – Śniadówka

0+000

5+643

5,643

24

L

22146

2514L

Zagrody – Łysa Góra – dr. pow. 2511L

0+000

4+029

4,029

25

L

22150

2515L

Baranów – Kotliny – dr. pow. 1514L

0+000

17+287

17,287

26

L

22154

2517L

dr. pow. 1514L – Kłoda – Wólka Kątna – Markuszów

0+000

9+396

9,396

27

L

22161
22164
22169

2519L

Bronowice – Dobrosławów – Wojszyn – Nasiłów – dr. woj. 743

0+000

17+486

17,486

28

Z

22162

2520L

( Wysokie Koło) gr. woj. – Smogorzów – Leokadiów – Żabianka

0+000

4+473

4,473

29

L

22163

2521L

Góra Puławska – Stanisławów – Kochanów – Piskorów – Żabianka

0+000

11+002

11,002

30

G

22165

2522L

dr. woj. 743- Kolonia Góra Puławska – Janowiec – gr. woj. ( Lucimia)

0+000

15+235

15,235

31

Z

22166

2523L

( Stare Ławeczko) gr. woj. – Janowiec

0+000

3+592

3,592

32

Z

22167

2524L

dr. pow. 2522L – Janowice – gr. woj. (Baryczka)

0+000

1+394

1,394

33

L

22168

2525L

Brześce – Kolonia Brześce – gr. woj.

0+000

2+980

2,98

34

L

22209

2527L

Kazimierz  Dolny ( ul. Słoneczna) – Podgórz – Wilków

0+000

3+949

3,949

35

Z

22211

2528L

Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków

0+000

4+450

4,45

36

Z

22183

2529L

Bochotnica – Kazimierz Dolny ( ul. Czerniawy, ul. Nadrzeczna, część ul. Senatorskiej , ul. Witkiewicza , ul. Tyszkiewicza , ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Puławska) – Uściąż

0+000

8+938

8,938

37

L

22170

2530L

Puławy (ul. Piasecznica) – Skowieszyn – Końskowola

0+000

6+756

6,756

38

L

22172

2532L

Końskowola – Celejów

0+000

9+323

9,323

39

L

22174

2534L

Kurów – Karmanowice

0+000

8+543

8,543

40

L

22175

2535L

Klementowice – Buchałowice – Bronice

0+000

5+995

5,995

41

Z

22176

2536L

Kurów – Wąwolnica

0+000

12+569

12,569

42

L

22177

2537L

Kurów – Kaleń – Markuszów – dr. pow. 2203L

0+000

6+004

6,004

43

L

22179

2538L

Kaleń – Bronice – Piotrowice

0+000

6+953

6,953

44

L

22200

2539L

Karmanowice – Łopatki – Drzewce – Piotrowice

0+000

8+480

8,48

45

L

22201

2540L

dr. woj. 826 – dojazd do stacji kolejowej Nałęczów

0+000

1+170

1,17

46

L

22205

2541L

Piotrowice – Czesławice

0+000

2+708

2,708

47

L

22206

2542L

Czesławice – Sadurki – dr. woj. 860

0+000

2+573

2,573

48

L

22202

2543L

Kolonia Drzewce – dr. pow. 2540L

0+000

2+029

2,029

49

L

22223

2545L

Celejów – Witoszyn – Kolonia Rzeczyca

0+000

8+277

8,277

50

L

22221

2546L

Kazimierz Dolny ( ul. Kwaskowa Góra, ul. Doły ) – Wylągi – Kolonia Rzeczyca

0+000

4+612

4,612

51

Z

22222

2547L

dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna ) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów

0+000
2+784

1+700
5+533

4,449

52

L

22226

2548L

Kębło – Stanisławka – Kolonia Rzeczyca

0+000

6+567

6,567

53

L

22225

2549L

Wąwolnica – Bartłomiejowice – Zawada – Grabówki

0+000

7+574

7,574

54

L

22224

2550L

Iłki – Rąblów – dr. pow. 2549L

0+000

1+983

1,983

55

L

22228

2551L

Kębło – Huta – Zaborze

0+000

3+353

3,353

56

G

22227

2552L

Wąwolnica – Poniatowa ( ul. Wylotowa ,ul. Kraczewicka – część , ul. Nałęczowska , ul. Fabryczna -część)

0+000

4+335

4,335

57

L

22229

2612L

Karczmiska – Kolonia Rzeczyca

5+250

6+100

0,85

 

 

 

 

RAZEM

 

 

384,968

Wykaz dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu puławskiego

Lp.

Nr drogi

Nazwa (relacja) drogi

Odcinki na terenie Powiatu Puławskiego

aktualny

poprz.^

od km

do km

długość [km]

Przebieg przez gminy (długość w km)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

738

738

droga Nr 48 – Nowe Słowiki – Gniew- oszów – Góra Puławska – droga Nr 12

17+170

25+408

8,238 km

Gm. Puławy (8,238 km)

2.

741

1070

droga Nr 738 – Bronowice – Łęka – rz.. Wisła – Gołąb – droga Nr 801

0+000

6+460

6,460 km

Gm. Puławy (6,460 km)

3.

743

1071

Góra Puławska – Sadłowice – Nasiłów – rz. Wisła – Bochotnica – droga Nr 824

0+000

9+115

9,115 km

Gm. Puławy (3,600 km)
Gm. Janowiec (4,850 km)
Gm. Kazimierz D. (0,665 km)

4.

801

801

Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy

108+007

128+515

20,508 km

Gm. Puławy (11,944 km)
Miasto Puławy* (8,564 km)

5.

823

1069

droga Nr 48 – Wola Wojcieszkowska – rz. Wisła – Borowa – droga Nr 801

4+000

4+397

0,397 km

Gm. Puławy (0,397 km)

6.

824

823

Żyrzyn – Puławy

0+000

12+018

26,907 km

Gm. Żyrzyn (4,157 km)
Gm. Końskowola (3,805 km)
Miasto Puławy ** (8,671 km)
Gm. Kazimierz D. (10,274 km)

824

Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol

12+018

26+907

7.

826

826

Markuszów – Nałęczów

1+210

10+934

9,724 km

Gm. Markuszów (3,414 km)
Gm. Nałęczów (4,882 km)
Miasto Nałęczów# (1,428 km)

8.

827

827

Sadurki – Bełżyce

0+000

1+235

1,235 km

Gm. Nałęczów (1,235 km)

9.

830

830

Lublin – Nałęczów – Bochotnica

19+416

41+927

22,511 km

Gm. Nałęczów (2,004 km)
Miasto Nałęczów## (4,335 km)
Gm. Wąwolnica (12,084 km)
Gm. Kazimierz D. (4,088 km)

10.

840

1642

droga Nr 801 – stacja kolejowa – Zarzeka

0+000

1+581

1,581 km

Gm. Puławy (1,581 km)

11.

845

1643

droga Nr 801 – Gołąb Piaski – stacja kolejowa Gołąb

0+000

3+708

3,708 km

Gm. Puławy (3,708 km)

12.

847

1644

droga Nr 801 – stacja kolejowa – Puławy Azoty

0+000

2+100

2,100 km

Miasto Puławy *** (2,100 km)

13.

851

1645

droga Nr 12 – stacja kolejowa Puławy Ruda

0+000

0+493

0,493 km

Miasto Puławy **** (0,493 km)

14.

860

1824

droga Nr 830 – stacja kolejowa Małe Sadurki

0+000

2+600

2,600 km

Gm. Nałęczów (2,600 km)

 

 

 

RAZEM:

115,580 km

 

Wykaz dróg krajowych przebiegających przez teren powiatu puławskiego

Lp.

Nr drogi

Nazwa (relacja) drogi

Odcinki na terenie powiatu puławskiego

od km – do km

długość [km]

1.

Nr 12

granica Państwa – Łęknica – Żary – Żagań – Szprotawa – Przemków – Radwanice – Drożów /droga 3/ – Głogów – Szlichtyngowa – Wschowa – Leszno – Gostyń – Jarocin – Pleszew – Kalisz – Błaszki – Sieradz – Łask – Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opoczno – Przysucha – Radom – Zwoleń – Puławy – Kurów –  Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – granica Państwa

*Nr 824 Żyrzyn – Puławy 0+000 do 12+018 oraz

*Nr 824a łącznik 0+000 do 0+095 (droga wojewódzka zarządzana przez GDDKiA)

*Nr 12h gr. woj. Lub. – Anielin 0+000 do 2+152

*Nr 12i obwodnica Puław 0+000 do 12+708

*Nr 12j ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 0+000 do 1+806

*Nr 12 Puławy – Lublin 562+030 do 583+854

50,603 km

2.

Nr 17

/Warszawa/ Zakręt – Garwolin –  Ryki – Kurów – Lublin – Piaski – Krasnystaw – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne – granica Państwa

89+927 – 114+308

24,381 km

 

 

RAZEM:

74,984 km

 

Skip to content