Elektroniczna skrzynka podawcza

Zapraszamy serdecznie Państwa do złożenia dokumentów za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie e-PUAP – konto jest bezpłatne
ZAŁÓŻ KONTO

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (od 7.00 do 15.00 w dni robocze) do Sekretariatu tut. Urzędu przy ul. Składowej 1a w Puławach na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:

  a) RTF
  b) CSV
  c) TXT
  d) GIF,TIF,JPG
  e) PDF
  f) ZIP

 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Skip to content