COVID-19 Zalecenia krajowych służb sanitarno-epidemiologicznych

WAŻNA INFORMACJA W związku z zapowiedzią Ministra Zdrowia o wydaniu z dniem 12 marca 2020 roku Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ZALECA wszystkim zainteresowanym powstrzymanie się – do odwołania – od dokonywania czynności dotyczących zajmowania pasa drogowego w celu, o którym mowa w art. 40 ustawy […]

INFORMACJA – Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z art. 11 Ustawy z […]

Zmiana konta bankowego

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, iż z dniem 01.07.2019 r. nastąpiła zmiana banku prowadzącego obsługę bankową naszej jednostki. Bankiem prowadzącym kompleksową obsługę Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach od dnia 01 lipca 2019 r. jest Bank Spółdzielczy w Końskowoli. Dotychczasowe konto jest już nieaktualne, wobec powyższego opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego należy dokonywać na […]

Skip to content